Aşağıdaki "Gizlilik Sözleşmesi", www.uniquemode.com.tr sitesinin, kullanıcılarına sağladığı bilgi, belge ve hizmetlerin arzına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.uniquemode.com.tr sitesi, siteyi kullananlardan temin ettiği bilgileri her türlü analiz ve değerlendirme yapmak amacıyla kullanabilir. www.uniquemode.com.tr bu bilgileri, aynı amaca hizmet eden iş ortakları ile paylaşabilir. Ancak ne var ki, kullanıcının izni olmaksızın, kullanıcıların e-posta, adres ve diğer kişisel bilgileri, hiçbir surette herhangi bir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacaktır.

www.uniquemode.com.tr kayıtlı ve misafir kullanıcılarına ait e-posta, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini sitesinde yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmedikçe ve yasal zorunluluklar gerekmediği müddetçe, hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşla paylaşmaz.

www.uniquemode.com.tr sitesinde, rızanız olmadığı takdirde, hakkınızda kişiyi tanıtan-tanımlayan bilgiler toplanmayacaktır. www.uniquemode.com.tr sitesine kişisel bilgilerinizi vermeniz halinde ise, www.uniquemode.com.tr bu bilgileri, size ulaşmak amacıyla kullanmak üzere saklayacaktır. Sizden talep edilmeyen kişisel bilgileri bize verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.

www.uniquemode.com.tr kişisel bilgilerinizi, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda 3. şahıslarla paylaşabilir;

  • Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep oluşması halinde,
  • www.uniquemode.com.tr sitesi, mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla,
  • Üyelik Sözleşmesinde kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde

www.uniquemode.com.tr sitesinde kayıtlı kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde satılmaz, kiralanmaz ya da başka bir kurum ya da kuruluş ile değiştirilmez. Bu "Gizlilik Sözleşmesi" metninde yer alan maddeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Unique Mode bu sözleşmede taahhüt ettiği şartları yerine getirmek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

www.uniquemode.com.tr tarafından toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. www.uniquemode.com.tr, ortamdaki bilgileri korumak için ulusal anlamda her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda ve özellikle uluslararası güvenliği tehdit eden konularda bir garanti verememektedir. Bu hal ve durumlarda doğacak zararlar Unique Mode sorumluluğunda değildir.

Kayıt sırasında girdiğiniz kişisel bilgilerinizi istediğiniz her zaman güncelleme ve değiştirme hakkınız bulunmaktadır. www.uniquemode.com.tr bu "Gizlilik Sözleşmesi"ne uymadığınız takdirde üyeliğinizi silmeye ya da askıya almaya yetkilidir.

Unique Mode bu metin içindeki her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu siteyi kullanarak bu "Gizlilik Sözleşmesi"nde yapılacak her türlü düzenleme ve değişiklik kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.