Değerli Müşterilerimiz ve Üyelerimiz, Yiya Giyim ve Teksitl Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Unique”) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz hususlarında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Dayanak

Unique olarak, siz müşterilerimiz ve üyelerimize hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve www.uniquemode.com.tr adresli sitemize üye olmanız, mağaza kartı çıkartmanız, mağaza veya siteden bir ürün satın almanız, satın aldığınız ürünü iptal etmeniz ya da tadilat talepleriniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacak kişisel verilerinize (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, mesleki bilgileriniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş bilgileriniz, alışveriş noktası ve zamanı, ödeme miktarı ve ürün bilgileri) ve bu verilerinizin Unique olarak veri sorumlusu sıfatıyla saklanması ile işlenmesine açık rızanıza istinaden ihtiyaç duymaktayız.

Belirtilen kişisel verileriniz dışında www.uniquemode.com.tr sitesinin ziyaret sıklığı, siteye giriş ve verilen sipariş zamanları, ziyaret edilen sayfalar ve siparişi verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel veri teşkil etmeyen toplu istatistiksel ve anonim demografik bilgiler ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak için toplanır ve kullanılır. Sizlere sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek ve siteyi tercih ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Aktarımı

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Unique nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve yukarıda belirtilen amaç dışı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Unique, kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Unique söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Yiya Giyim ve Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle kisiselveriler@uniquemode.com.tr eposta adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen,

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz doğru ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle de paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik veya güncelleme işlemlerinizi kisiselveriler@uniquemode.com.tr adresinden bizimle iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7/1. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, www.uniquemode.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, ziyaretçi ve üyelerimizi kampanya ve avantajlardan yararlandırmak amacıyla ve yasal yükümlülüğümüz çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısı ile belirlenen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgileriniz tarafımızca toplanacak, işlenecek, üçüncü kişilerle paylaşılacak ve güvenli olarak saklanacaktır.

www.uniquemode.com.tr sitemizde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz.

Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcıların www.uniquemode.com.tr reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerimizin www.uniquemode.com.tr sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de www.uniquemode.com.tr  tarafından ve Google Inc. dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme Yazısında Yapılacak Değişiklikler

Unique, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yeni Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısının www.uniquemode.com.tr sitesine eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup yapılacak değişikliklerden haberdar olabilmeniz için sizlere gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.


Merkez Adres: Merkez Mh. Feriköy Fırın Sk. Keten Papillio Apt. No:57/C 34384 Bomonti / Şişli – İSTANBUL

Telefon: 0212 225 50 35

Internet Sitesi: www.uniquemode.com.tr

Eposta Adresi: unique@uniquemode.com.tr